VDG Autoservice – Officiele Mercedes-Benz Service Partner

APK keuring

Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK), beoordeelt onze keurmeester uw auto op verkeersveiligheid, milieu en registratie. Om uw auto te laten keuren kunt u terecht bij onze nieuwe auto garage aan de Koningsspil in Halsteren. Wij zijn in het bezit van de nieuwste apparatuur, zijn professioneel opgeleid en aangezien de technologie verandert zorgen wij ook dat we optimaal up-to-date blijven.

Nieuwe auto’s die op benzine rijden moeten vier jaar na de ingebruikname voor het eerst worden gekeurd, daarna twee keer om de twee jaar en vervolgens ieder jaar opnieuw.

Nieuwe auto’s die op diesel of LPG rijden moeten de eerste keer na drie jaar worden gekeurd en daarna jaarlijks.

Auto’s ouder dan 30 jaar hoeven slechts om de twee jaar te worden gekeurd, auto’s van voor 1960 zijn zelfs geheel vrijgesteld van de keuringsplicht. De afloopdatum van de keuringsperiode staat in het keuringsrapport.

Goedkeuring APK

De auto mag twee maanden vóór de einddatum ter APK keuring aangeboden worden. Bij goedkeuring wordt de oude datum verlengd. Wordt de auto twee maanden vóór de afloop van de huidige periode opnieuw goedgekeurd, dan geldt de nieuwe periode dus 2 maanden langer. De einddatum van het keuringsbewijs mag niet overschreden worden.
Met ongeldige APK mag niet met het voertuig worden gereden anders dan via de kortste weg naar het APK-station. Het voertuig moet dan gestald worden op privéterrein niet zichtbaar vanaf de openbare weg, en geschorst om niet te hoeven voldoen aan de APK-plicht. Zonder geldige APK of schorsing volgt automatisch een boete.

RDW Erkend

Een RDW-erkende garage is een autogarage die erkend is door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) in Nederland. Deze erkenning houdt in dat de garage voldoet aan bepaalde eisen en normen die door de RDW zijn vastgesteld. De RDW is verantwoordelijk voor de registratie, keuring en toelating van voertuigen in Nederland, en de erkenning van garages maakt deel uit van dit proces.

Als RDW-erkende garage kunnen wij verschillende taken uitvoeren. Enkele voorbeelden van taken die door RDW-erkende garages worden uitgevoerd, zijn:

  1. APK-keuringen: Garages met een RDW-erkenning mogen keuringen uitvoeren voor de Algemene Periodieke Keuring (APK). Dit is een wettelijk verplichte keuring die de verkeersveiligheid en milieuprestaties van voertuigen beoordeelt.

  2. Kentekenregistratie en -afgifte: RDW-erkende garages kunnen betrokken zijn bij het afgeven van kentekens voor voertuigen, zoals bij import of na bepaalde reparaties.

  3. Voertuigregistratie en -administratie: Erkende garages kunnen ook betrokken zijn bij het registreren van voertuigen bij de RDW en het bijhouden van de administratie met betrekking tot voertuiggegevens.

De erkenning van een garage door de RDW zorgt ervoor dat de garage voldoet aan de technische en administratieve normen die nodig zijn voor de uitvoering van deze taken. Het geeft ook vertrouwen aan de consumenten dat de garage bevoegd is om bepaalde diensten met betrekking tot voertuigen uit te voeren.

Officiele Mercedes-Benz Service Partner

Wij zijn VDG Autoservice

Lees meer >

Wie wij zijn

Lees meer >

Wat wij doen

Lees meer >

Waar wij zitten