APK

Verkeersveiligheid, milieu en registratie

Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK), beoordeelt onze keurmeester uw auto op verkeersveiligheid, milieu en registratie. Om uw auto te laten keuren kunt u terecht bij onze nieuwe auto garage aan de Koningsspil in Halsteren. Wij zijn in het bezit van de nieuwste apparatuur, zijn professioneel opgeleid en aangezien de technologie verandert zorgen wij ook dat we optimaal up-to-date blijven.

Nieuwe auto’s die op benzine rijden moeten vier jaar na de ingebruikname voor het eerst worden gekeurd, daarna twee keer om de twee jaar en vervolgens ieder jaar opnieuw.

Nieuwe auto’s die op diesel of LPG rijden moeten de eerste keer na drie jaar worden gekeurd en daarna jaarlijks.

Auto’s ouder dan 30 jaar hoeven slechts om de twee jaar te worden gekeurd, auto’s van voor 1960 zijn zelfs geheel vrijgesteld van de keuringsplicht. De afloopdatum van de keuringsperiode staat in het keuringsrapport.

APK Keuring Auto

APK

Goedkeuring APK

De auto mag twee maanden vóór de einddatum ter APK keuring aangeboden worden. Bij goedkeuring wordt de oude datum verlengd. Wordt de auto twee maanden vóór de afloop van de huidige periode opnieuw goedgekeurd, dan geldt de nieuwe periode dus 2 maanden langer. De einddatum van het keuringsbewijs mag niet overschreden worden.
Met ongeldige APK mag niet met het voertuig worden gereden anders dan via de kortste weg naar het APK-station. Het voertuig moet dan gestald worden op privéterrein niet zichtbaar vanaf de openbare weg, en geschorst om niet te hoeven voldoen aan de APK-plicht. Zonder geldige APK of schorsing volgt automatisch een boete.

Back to top